Lạc Giữa Đảo Hoang (2009) – Castaway on the Moon (김씨 표류기 / Kim ssi pyo ryu gi)

Một nỗ lực tự sát bất thành khiến một người đàn ông đau khổ phải sống một cuộc sống nơi hoang dã.