Lady Bird (2017)

Năm 2002, một cô gái 17 tuổi có khuynh hướng nghệ thuật đến tuổi trưởng thành ở Sacramento, California.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT