Lãng Khách (2019) – Vagabond

Mất đi cháu trai trong 1 vụ tai nạn máy bay, diễn viên đóng thế Cha Dal Geon quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân vụ việc với sự giúp đỡ của cô mật vụ Go Hae Ri.