Lãnh Chúa Hidetora (1985) – Ran

Ở Nhật Bản thời Trung cổ, một lãnh chúa lớn tuổi nghỉ hưu, giao lại đế chế của mình cho ba người con trai. Tuy nhiên, anh ta đánh giá rất thấp cách sức mạnh mới tìm thấy sẽ làm hỏng họ và khiến họ quay lưng lại với nhau … và anh ta.