Lão Già Finch (2021) – Finch

Trên Trái đất hậu tận thế, một người máy, được chế tạo để bảo vệ mạng sống của chú chó yêu quý của người tạo ra mình, học về cuộc sống, tình yêu, tình bạn và ý nghĩa của việc làm người.

Danh mục: , , Từ khóa: