Last Sentinel (2023)

Một đội binh lính bị mắc kẹt lại tại một căn cứ quân sự bỏ hoang trên Trái đất trong tương lai gần và chờ đợi sự cứu trợ hoặc cũng có thể là kẻ thù, tùy theo điều gì sẽ đến trước.