Lật Mặt 1 (2015)

Khải cùng người bạn thân tên Thắng (Tiết Cương) tham gia vào nhóm người đào kim cương trong rừng sâu. Hai người may mắn đào được 3 viên kim cương thô.