Lật Mặt 2: Phim Trường (2016)

Lật Mặt 2: Phim Trường (2016) là câu chuyện về 2 anh em Trung và Thành – những cascadeur của đoàn phim. Khi bộ phim phải ngừng quay do thiếu vốn, cả 2 rơi vào tình trạng khánh kiệt.