Lật Mặt: 48h (2021)

‘Lật mặt: 48h’, phần 5 của Lật mặt, nhiều khả năng sẽ đưa tổng doanh thu của thương hiệu 6 năm vượt mốc 500 tỉ đồng. Từ một loạt phim hành động hài có chất lượng trung bình khá, ‘Lật mặt’ có thể tiến xa hơn?