Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh (2023) – Face Off 6: The Ticket of Destiny

Phim kể về tấm vé số có mệnh giá 10 ngàn đồng và sở hữu những con số “định mệnh” gồm 10, 16, 18, 20, 27, 28 – đây là tập hợp những con số ngày sinh của hội bạn thân gồm 6 người: Phương, Khanh, Phát, An, Toàn và Lộc.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT