Legion of Super-Heroes (2023)

Kara, bị tàn phá bởi sự mất mát của Krypton, đấu tranh để điều chỉnh cuộc sống mới của cô trên trái đất. Superman cố vấn cho cô ấy. Trong khi đó, cô phải đối mặt với một nhóm bí ẩn có tên The Dark Circle, người tìm kiếm một vũ khí mạnh mẽ được giữ trong kho tiền của Học viện.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT