Liên Kết: Ăn, Yêu, Chết (2022) – Link: Eat, Love, Kill (Lingkeu: Meokgo Saranghara / 링크: 먹고 사랑하라, 죽이게)

Eun Gye-hoon (Yeo Jin-goo) và chị gái sinh đôi của anh ấy có thể cảm nhận được cảm xúc của nhau ngay cả khi họ ở xa nhau và anh chị em gọi hiện tượng này là ‘liên kết’.