Liên Minh Công Lý Phiên Bản Của Zack Snyder (2021) – Zack Snyder’s Justice League

Steppenwolf tìm kiếm 3 cái hộp để liên kết chúng lại, tạo nên Sự Hợp nhất để biến đổi Trái Đất thành bản sao của hành tinh Apokolips.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT