Liêu Trai Chí Dị (1990) – Erotic Ghost Story (Liu jai yim taam / 聊齋艷譚)

Ba người phụ nữ là tín đồ của Đạo giáo bị quỷ thần Wu-Tung lừa để chiều theo ham muốn tình dục của họ.