Life Must Go On (2022) – Shen xiao shan bi qiu (深宵閃避球)

Lau Chi Chung thành lập đội bóng ném né để cứu chương trình “Midnight Gymnasium”. Các học viên với hoàn cảnh riêng biệt dần gắn kết và cùng nhau luyện tập.

Danh mục: , Từ khóa: