Lightyear: Cảnh Sát Vũ Trụ (2022)

Buzz làm hỏng con tàu trong quá trình rút lui, buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán để tiến hành sửa chữa và tiếp tục hành trình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT