Little Dixie (2023)

Doc tạo điều kiện thuận lợi cho một thỏa thuận đình chiến mong manh giữa Thống đốc và Cartel, đánh đổi sự khoan hồng của công tố viên để lấy tài chính.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT