Long Phụng Trà Lâu (1990) – Lung Fung Restaurant (龍鳳茶樓 / Long Feng cha lou)

Quá khứ xã hội đen của Long có thể gây ra rắc rối cho anh và nhà hàng. Căng thẳng giữa nhà hàng Long Phụng và nhà hàng Phượng Hoàng có thể leo thang.