Long Ruồi (2011)

Chàng đầu bếp miền quê lên Sài Gòn với ao ước có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng lại bị ép làm kẻ thế thân cho tay trùm xã hội đen Long Ruồi đang sống thực vật – kẻ giống anh như đúc.

Danh mục: , Từ khóa: ,