Lớp 3A, từ giờ các em là con tin của tôi (2019) – Class 3A: From Now On, You Are Hostages, Mr. Hiiragi’s Homeroom

Vài ngày trước khi tốt nghiệp, một giáo viên khiêm tốn bắt cả lớp mình chủ nhiệm làm con tin: anh quyết tìm ra sự thật về người bạn học đã chết vì tự tử của chúng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT