Lửa Phật (2013) – Once Upon a Time in Vietnam

Được giao nhiệm vụ bảo vệ một thị trấn nhỏ ở Việt Nam, Dao đến để chiến đấu chống lại tên trùm tội phạm; nhưng chẳng mấy chốc, quá khứ của anh ta đã đuổi kịp anh ta, đe dọa phá hủy ngôi làng ấp ủ.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT