Ma Sói Trong Đêm (2022) – Werewolf By Night

Cả hai nắm bắt được tất cả các chi tiết và điều quan trọng nhất của chiếc hộp rằng “it opens up and it cuts you” tạm dịch (khi chiếc hộp được giải thì bạn sẽ tan xác).