Ma trận: Hồi sinh (2021) – The Matrix Resurrections

Trong một phương thức biệt lập của Ma trận, một cô gái tên là Bugs gặp phải một chương trình chạy mã cũ cấu thành việc Trinity phát hiện ra vị trí của Neo, trước khi Đặc vụ của Ma trận tìm thấy cô ấy.