Madame Web (2024)

Cassandra Webb bị một tổ chức bí mật bắt giữ. Họ muốn sử dụng khả năng của bà để phục vụ cho mục đích riêng của mình. Cassandra phải chiến đấu để thoát khỏi tổ chức này và bảo vệ những người mà bà yêu thương.