Mãn Giang Hồng (2023) – Full River Red (Manjianghong / 满江红)

Án trong Án, bí mật trong bí mật, toàn bộ kế hoạch của Trương Đại có thành công? Tần Cối có chịu ngồi yên để bị giết? Sự thật cuối cùng là gì?

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT