Mạng Xã Hội (2010) – The Social Network

Khi sinh viên Harvard Mark Zuckerberg tạo ra trang mạng xã hội sau này được gọi là Facebook, anh ta bị kiện bởi cặp song sinh, những người cho rằng anh ta đã đánh cắp ý tưởng của họ và bởi người đồng sáng lập, người sau đó đã bị loại khỏi doanh nghiệp.