Manodrome (2023)

Ralphie chở một đứa trẻ vô tình để quên điện thoại ở ghế sau. Ralphie cầm điện thoại để lấy tiền mặt, khiến Sal mất tinh thần.