Mars Express (2023)

Thám tử tư nhân Aline Ruby điều tra vụ mất tích của một sinh viên người máy trên Sao Hỏa và khám phá ra âm mưu đen tối có thể đe dọa nhân loại.