Mary Poppins Trở Lại (2018) – Mary Poppins Returns

Vài thập kỷ sau chuyến thăm ban đầu của cô, Mary Poppins, người bảo mẫu kỳ diệu, quay trở lại để giúp đỡ anh chị em nhà Banks và các con của Michael vượt qua giai đoạn khó khăn trong cuộc sống của họ.