Mật Mã Lyoko: Xana Thức Giấc (2006) – Code Lyoko: Xana Awakens

“Code Lyoko: Xana Awakens” – Câu chuyện về sự ra đời của đội chiến đấu chống lại trí tuệ nhân tạo XANA, bảo vệ thế giới ảo Lyoko và thế giới thực.