Mất Tích (2023) – Missing

Sau khi biết mẹ mất tích, cô gái có thể tìm ra ngay vị trí và hình ảnh của khách sạn nơi bà lưu trú ở Columbia bằng Google Maps. Cũng nhờ Google dịch mà June có thể biết được những thông tin cơ bản về tung tích của Grace và Kevin.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT