Mindcage (2022)

Khi một kẻ bắt chước tấn công, hai thám tử nhờ một kẻ giết người hàng loạt hàng đầu giúp đỡ.

Danh mục: , Từ khóa: