Minions (2015)

Minions bị đẩy vào thế cô lập sau khi nã đại bác vào Napoléon khi ở Nga và bắt đầu cuộc sống mới bên trong một hang động, nhưng sau nhiều năm, các Minion trở nên buồn bã và mất động lực khi không có chủ phục vụ.