Missing You (2016) – Waiting for You (Neol Gidarimyeo / 널 기다리며)

Dae-Young, một thám tử theo Ki-bum chặt chẽ khi anh ta vẫn nghi ngờ về người cũ. Một kẻ giết người hàng loạt đã chờ đợi sự tự do của mình, một thám tử đã chờ đợi kẻ giết người phát hành, và một cô bé đã chờ đợi thứ gì đó vẫn còn bí ẩn.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT