Mộ Đom Đóm (1988) – Grave of the Fireflies (Hotaru no haka)

Cuộc đấu tranh của một người dì để sinh tồn ở Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai trong khi chăm sóc cháu gái và cháu trai của mình.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT