Mồi Quỷ Dữ (2022) – Prey for the Devil

Một nữ tu chuẩn bị thực hiện lễ trừ tà và đối mặt với thế lực ma quỷ có mối liên hệ bí ẩn với quá khứ của cô.