Móng Vuốt Sắt (2023) – The Iron Claw

Trong năm 1979, công ty World Class Championship Wrestling (WCCW) do vận động viên quyền anh chuyên nghiệp hưu trí Fritz Von Erich sở hữu, ông từng mơ ước giành được danh hiệu NWA Worlds Heavyweight Championship.