Một Câu Chuyện Ma (2017) – A Ghost Story

Trong hành trình khám phá độc đáo về di sản, tình yêu, sự mất mát và sự to lớn của sự tồn tại, một hồn ma mặc áo choàng trắng vừa mới qua đời trở về ngôi nhà ngoại ô của mình để cố gắng kết nối lại với người vợ đã mất của mình.