Mục Tiêu Quá Tham Vọng (1977) – A Bridge Too Far

Chiến dịch Market Garden, tháng 9 năm 1944: Đồng minh cố gắng chiếm một số cây cầu quan trọng chiến lược ở Hà Lan với hy vọng phá vỡ phòng tuyến của quân Đức.