Mục Trung Vô Nhân (2022) – Blind Sword

Thành Hạt Tử bắt đầu con đường tìm kiếm công lí và trả thù, dần dần danh tính thực sự của cậu ta cũng được tiết lộ…

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT