Muôn Kiếp Nhân Duyên (2023) – Past Lives

Hai người bạn thời thơ ấu từ Hàn Quốc tái ngộ sau nhiều thập kỷ ở New York, nơi họ đã lập gia đình với người khác.