Mỹ Nhân Thần Sách (2021) – Beauty Bookworm

Được đề cử danh hiệu khó đạt nhất ở trường, một học sinh nhút nhát nhận được sự trợ giúp không ngờ tới từ cuốn sách thần ban điều ước.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT