Mỹ Vị Hầm Ngục (2024) – Delicious in Dungeon (ダンジョン飯 Hepburn: Danjon Meshi)

Một hành trình ẩm thực kỳ thú nơi hầm ngục trở thành nhà hàng, và những con quái vật trở thành nguyên liệu cho những món ăn tuyệt hảo.