Năm Anh Em Siêu Nhân (2017) – Power Rangers

5 học sinh được Zordon chọn trở thành Power Rangers. Họ bảo vệ Trái đất khỏi Rita Repulsa.