Năm Đêm Kinh Hoàng (2023) – Five Nights at Freddy’s

Mike Schmidt, một nhân viên bảo vệ đang gặp khó khăn, chấp nhận công việc trực đêm tại Freddy Fazbear’s Pizza, một trung tâm giải trí gia đình bị bỏ hoang, nơi anh phát hiện ra bốn linh vật thú máy – Freddy Fazbear, Bonnie, Chica, và Foxy – di chuyển và giết bất kỳ ai còn ở đây sau nửa đêm.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT