Nàng Lolita (1997) – Lolita

Một giáo sư người Anh phải lòng một đứa trẻ vị thành niên và phải đối mặt với hậu quả cho hành động của mình.