Nếp Gấp Thời Gian (2018) – A Wrinkle in Time

Sau khi người cha là nhà khoa học của cô mất tích, ba sinh vật đặc biệt đã cử Meg, anh trai cô và bạn của cô lên vũ trụ để tìm ông.