Ngài Đại Úy (2017) – The Captain (Der Hauptmann)

Một tên lính đào ngũ người Đức trong những ngày cuối cùng của Thế chiến II tìm thấy một bộ đồng phục sĩ quan bị bỏ rơi, và cuộc hành trình mạo danh đầy đen tối của anh ta phơi bày sự tàn bạo của chiến tranh và bản chất con người.