Ngày Tàn Của Đế Quốc (2024) – Civil War

Một hành trình khốc liệt xuyên qua nước Mỹ tan vỡ trong cuộc nội chiến lần thứ hai, nơi ranh giới giữa thiện và ác mờ nhạt, và hy vọng trở thành thứ xa xỉ.