Ngoạ Hổ Tàng Long (2000) – Crouching Tiger, Hidden Dragon (卧虎藏龙 / Wo hu cang long)

Câu chuyện xảy ra vào thời nhà Thanh bên Trung Quốc, đời vua Càn Long. Lý Mộ Bạch, một đại cao thủ phái Võ Đang khi đó rửa tay trao thanh kiếm Lục Mệnh lại cho Tề lão gia ở kinh thành Bắc Kinh.